Uvjeti korištenja internetske stranice Pronamel®

Uvjeti korištenja internetske stranice Pronamel®, u vlasništvu društva GSK d.o.o., Ljubljana

A. Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Isti uvjeti određuju prava i obveze društva GSK d.o.o., Ljubljana i korisnika internetske stranice www.pronamel.hr. Korisnici internetske stranice samim ulaskom na internetsku stranicu potvrđuju da su s istim uvjetima upoznati te da će ih poštivati.

Pristup istoj internetskoj stranici je u potpunosti besplatan. Bez obzira na navedeno, GSK d.o.o., Ljubljana će kao dobar gospodarstvenik učiniti sve da internetska stranica nesmetano i kvalitetno funkcionira, koliko je to u njegovoj moći zbog prirode proizvoda.

GSK d.o.o., Ljubljana ne preuzima ni odštetu ni bilo kakvu drugu odgovornost s obzirom na sadržaj i rad internetske stranice. Posebno, ali ne isključivo, ne preuzima odštetu ili druge odgovornosti koje bi mogle proizlaziti iz:

- pogrešaka koje su posljedica tehničkih problema na stranici,

- sadržaja internetske stranice,

- poveznica koje internetska stranica nudi.

B. Dozvoljena svrha korištenja

Korisnici mogu koristiti internetsku stranicu društva GSK d.o.o., Ljubljana samo za privatne te nekomercijalne svrhe. Dozvoljen je isključivo uvid u internetske stranice za privatnu uporabu.
Svi drugi oblici korištenja su izričito zabranjeni, ako nije izričito dogovoreno drugačije.
Posebno, ali ne isključivo, zabranjeno je:

- bilo kada reproducirati i distribuirati istu internetsku stranicu,

- prerađivati istu internetsku stranicu,

- iskorištavati materijale ili moralna autorska prava, druga prava intelektualnog vlasništva, posebna obilježja, osim u slučaju da bi to bilo izričito dozvoljeno od strane društva GSK d.o.o., Ljubljana,

- ulaziti na istu internetsku stranicu s bilo kakvom drugom namjerom nego onom određenom u prvom stavku iste točke i/ili poduzimati radnje koje nisu sukladne prvom stavku iste točke.

C. Autorska prava i vlasništvo

Cjelokupan sadržaj internetske stranice www.pronamel.hr u potpunosti je vlasništvo društva GSK d.o.o., Ljubljana. Sva prava na autorskim djelima na internetskoj stranici su u isključivom vlasništvu GSK d.o.o., Ljubljana.

D. Zaštita privatnosti

Društvo GSK d.o.o., Ljubljana ne prikuplja osobne podatke o osobama koje pretražuju po internetskim stranicama www.pronamel.hr.

E. Informacije

Za sve informacije u svezi s internetskom stranicom, molimo, obratite se društvu
GSK d.o.o., Ljubljana na telefonu +386 1 280 25 00.